ZD56 – KÍNH ĐÚC CHẢY HẠT MƯA TRONG

Kính đúc chảy hạt mưa trong:

+ Vân hạt mưa chảy tự nhiên, bề mặt một mặt sần, một mặt trong

+ Kính trong

+ Độ dày 5mm, 8mm, 10mm

+ Ứng dụng cho vách, cửa trang trí nội thất