ZD40 – KÍNH ĐÚC VÂN ĐÁ NỔI TỰ NHIÊN

Kính đúc vân đá tự nhiên màu trong:

+ Vân đá tự nhiên

+ Kính trong cường lực

+ Độ dày 5mm, 8mm, 10mm

+ Ứng dụng cho vách, cửa trang trí nội thất